Gevel reiniging

In de loop van de tijd kan de gevel van uw pand behoorlijk vervuild raken. Dit gebeurd steeds sneller en meer door het gemotoriseerde verkeer en de toenemende industrie. Hier door komen er erg veel agressieve stoffen in het milieu.

Met name luchtvervuiling tast de gevels van verschillende huizen en objecten aan. Dit vaak tot ergernis van de eigenaar, omdat de gevels een groot deel van het uiterlijk bepalen van een gebouw. Vervuilde gevels zijn meestal storend. Het gebouw ziet er niet meer representatief en aantrekkelijk uit.

Maar een ander gevolg van vervuiling van gevels is dat het de duurzaamheid ervan beinvloed en zelfs schade aan kan richten. Hierbij moeten we denken aan; slecht voegwerk of zelfs vorstschade, te herkennen aan barstende of afschilferende stenen. Hiervoor is onderhoud dus essentieel. Het reinigen en conserveren van gevels voorkomt dan ook gevelschade.

Damwand reiniging

Steeds meer bedrijven zien in dat hun bedrijfspand en bedrijfshallen een van hun belangrijkste visitekaartjes is, bij het realiseren van een nieuw bedrijfspand gaat dan vaak ook veel geld gemoeid en is het dus ook raadzaam om bij regelmaat de damwanden of andere gebruikte gevelmaterialen te onderhouden.

De leveranciers van het gevelmateriaal zullen in de meeste gevallen dit ook vermelden in het meegeleverde schrijven. Vaak heeft dit ook met de garantie te maken. Bij geen of te weinig onderhoud kan er namelijk verwering, corrosie of verdere schade ontstaan.

Schoonmaakbedrijf H.Gerrits heeft de ervaring in het reinigen en onderhouden van bedrijfspanden. Na expertise, (ook zullen we de door de gevelmateriaal leverancier meegeleverde onderhoudsvoorschriften raadplegen en in acht nemen), zullen wij bepalen welke behandeling en welke producten vereist zijn bij de gevels van het bedrijfspand.
gevel reiniging